Reactie op PvdD – 2 april 2014

By   3 april 2014

Partij voor de Dieren verdraait feiten over jacht

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, maakt in haar strijd tegen de jacht stelselmatig gebruik van overdrijving en ze verdraait feiten. De feiten komen haar kennelijk niet goed uit.

Thieme stelt in de Volkskrant (O&D 8 februari jl.) dat de regering toestaat dat ’jagers traditionele stropersmethoden gebruiken’. Tevens zou staatssecretaris Dijksma van Landbouw erop uit zijn om ’de jagers te willen plezieren met vergunningen die toestaan er ’s nachts met kunstlicht en geweren op uit te trekken’. Wat zijn de feiten?

Naar aanleiding van rechtszaken, aangespannen door de Stichting Faunabescherming, heeft de Raad van State bepaald dat de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming (uit 1970) ook toegepast moet worden op handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding.

Een voorbeeld is schadebestrijding met kunstlicht om schade aan landbouw (door wilde zwijnen) en kwetsbare diersoorten als bodembroeders (door vossen) te voorkomen. Maar ook het vergassen van ganzen met CO2 op en rond Schiphol valt hieronder.
Als gevolg van deze uitleg konden Gedeputeerde Staten niet langer ontheffingen verlenen aan Faunabeheereenheden die jagers in staat stelden om ’s nachts met behulp van kunstlicht en geweer schade te voorkomen.

Staatssecretaris Dijksma heeft gelukkig ingezien dat de PvdD en Stichting Faunabescherming de Benelux-overeenkomst er bij hebben gehaald om effectief beheer en schadebestrijding te dwarsbomen. Terwijl het verdrag over iets anders gaat: namelijk het tegengaan van stroperij. Intussen is afgesproken dat Nederland een beroep zal doen op het recht van de overeenkomst af te wijken en het gebruik van kunstlicht toe te staan.

Thieme spreekt verder over ’het massale afschot in het kader van schadebestrijding van herten, zwijnen, ganzen, zwanen, reeën, vossen en andere niet bejaagbare dieren’ dat ’in het donker zou mogen gebeuren’.
Weer de feiten: het gebruik van kunstlicht gaat uitsluitend over bestrijding van schade door dieren die overdag slecht zichtbaar zijn. Om tot effectief beheer en schadebestrijding te komen, is het noodzakelijk kunstlicht toe te staan.

Het door Thieme geschetste beeld van jagers die in grote getale ’s nachts het bos in trekken om daar met behulp van een zaklamp allerlei dieren te gaan schieten is ronduit belachelijk.

Het gebruik van kunstlicht zorgt ervoor dat beheer en schadebestrijding zo effectief mogelijk en met zo min mogelijk verstoring van de natuur gebeurt. Dit is in grote delen van Europa volledig geaccepteerd en is al tientallen jaren een bewezen middel om verantwoord beheer te plegen.

Tenslotte stelt de Partij voor de Dieren nog dat ’jagers zich bij voortduring bedienen van stropersmethoden’, dat er ’veel wetsovertredingen zijn’ en dat ’het veldtoezicht te wensen over laat’.

De jacht in Nederland is echter streng gereguleerd, Nederlandse jagers zijn goed opgeleid, het toezicht is stevig, en er is onder jagers sprake van een grote mate van sociale controle. Het resultaat is dat het aantal wetsovertredingen, afgezet tegen het aantal ‘jachtbewegingen in het veld’ zeer gering is. Deze worden echter door de Partij voor de Dieren c.s. tot gigantische proporties opgeblazen.
Jagers gaan op verantwoorde wijze met flora en fauna om en streven bovendien naar biodiversiteit en duurzaamheid.

Stichting Wise Use
www.wiseuse.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *