Missie

De missie van Stichting Wise Use:

Behoud van de jacht in Nederland als belangrijk, onlosmakelijk en geaccepteerd onderdeel van de maatschappij in het algemeen en het buitenleven in het bijzonder.