Over

Persbericht 1 juli 2015 – Meerderheid Tweede Kamer voor de jacht

Bijgaand treft u de brief inzake de voorgestelde Wet natuurbescherming welke Wise Use op 1 mei 2015 aan de Tweede Kamer heeft gezonden-> BRIEF

[— OVER —]
De toekomst van de jacht in Nederland staat op het spel. Als er niet méér wordt gedaan om het parlement en de publieke opinie te beïnvloeden wordt de jacht in Nederland over de hele linie verboden. Om die reden is Stichting Wise Use in januari 2014 opgericht door bezorgde jagers. Welke personen zitten achter Wise Use?

De oprichters van de Stichting Wise Use zijn Hendrik Jan van Beuningen, Matthijs van Hasselt, Frederik van Lynden van Sandenburg, Pieter de Savornin Lohman en Jan Peter van Suchtelen. Wij zien onszelf als de starters van een initiatief dat zo breed mogelijk gedragen moet gaan worden door mensen uit de verschillende hoeken van het buitenleven. Jagers en sympathisanten komen immers uit alle hoeken van de samenleving.

Hoewel Wise Use een zelfstandige koers zal varen worden nauwe contacten onderhouden met de KNJV.