Meerderheid Tweede Kamer voor de jacht, Jagersvereniging: jagen in Nederland dient altijd een doel

By   4 november 2015

Amersfoort – Vandaag stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming inclusief de ruim 100 wijzigingsvoorstellen die door diverse partijen daarop waren ingediend. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich daarbij uit voor het behoud van de jacht zonder extra administratieve lasten vooraf.

Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, ziet dat de uitkomst van het wetgevingstraject recht doet aan de verhoudingen in de Kamer. ‘Jagen in Nederland dient altijd een doel: om te beschermen, te beheren en te benutten. Met de stemming geven politici jagers het vertrouwen dat zij verdienen.’

Op 15 juni jl. dienden VVD en PvdA een reparatievoorstel in op het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de nieuwe wet Natuurbescherming, waarmee zij de extra administratieve regelgeving voor jagers in de vorm van afschotplannen schrapten. De wet verplicht jagers wel het aantal geschoten dieren achteraf te registreren. Hoedemaker vindt het goed dat de wet op dat punt gerepareerd is: ‘Hiermee wordt gekozen voor echte transparantie achteraf, in plaats van schijntransparantie vooraf.’

Wildlijst blijft landelijke aangelegenheid

Wanneer de wet Natuurbescherming na toetsing door de Eerste Kamer afgerond is, is decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar provincies compleet. Waar populatiebeheer en schadebestrijding bij provincies ligt, blijft jacht op basis van de wildlijst een landelijke aangelegenheid. Wel zullen met de nieuwe wetgeving alle vormen – jacht, beheer en schadebestrijding – onderdeel gaan uitmaken van de provinciale Faunabeheerplannen.

Wildlijst

De Jagersvereniging is teleurgesteld dat de Kamer niet heeft ingestemd met de uitbreiding van de wildlijst met soorten zoals wild zwijn, grauwe gans en ree, zoals werd voorgesteld door twee politieke partijen. Deze diersoorten komen in het Nederlandse landschap in dermate grote aantallen voor dat we er met een gerust hart duurzaam uit kunnen oogsten. Dit zou de nodige administratieve rompslomp voorkomen. Dit sluit beter aan bij Europees beleid, waarin duurzame benutting van 49 diersoorten mogelijk is.

De Jagersvereniging is teleurgesteld dat de Kamer niet heeft ingestemd met de uitbreiding van de wildlijst met soorten zoals wild zwijn, grauwe gans en ree

De Jagersvereniging is teleurgesteld dat de Kamer niet heeft ingestemd met de uitbreiding van de wildlijst met soorten zoals wild zwijn, grauwe gans en ree

Maatschappelijke zetel Faunabeheereenheden

De Faunabeheereenheden (FBE) moeten binnen de nieuwe Wet Natuurbescherming een zetel toevoegen voor maatschappelijke organisaties die duurzaam beheer van in het wild levende dieren ten doel hebben.

Wet Natuurbescherming

Met de stemming van vandaag is voor de Tweede Kamer de laatste stap gezet in het proces van een nieuwe Wet Natuurbescherming waar in juni 2011 het eerste concept voor werd ingediend. Hierna zal de wet ter toetsing worden aangeboden aan de Eerste Kamer. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.

Bron: Jagersvereniging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *