Europese verkiezingen, Jager, Platteland

By   22 mei 2014

Op 22 mei a.s. zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement, een parlement
waarvoor gezien de verwachte lage opkomst, weinig belangstelling voor is.
Voor jagers en gebruikers van het platteland een extra kans om vertegenwoordigers te kiezen die belangen van jacht en platteland willen behartigen. Hier zal de keuze voor de persoon belangrijker zijn dan de partijkeuze.
Iedereen zal een voorkeur voor een politieke partij hebben, maar zoek en stem dan wel op iemand die genoemde belangen behartigen wil en deze kan en dúrft te verdedigen.
Politici beloven in verkiezingstijd álles, maar daarna zijn die beloftes vaak snel vergeten.
Annie Schreijer Pierik is in haar twaalf jaar in de Tweede Kamer steeds voor het platteland én de jacht opgekomen. Zij is door het CDA gevraagd om als lijstduwer op de kieslijst te willen staan en zij heeft daar in toegestemd.
Máár, met dien verstande dat bij voldoende voorkeurstemmen zij haar zetel ook zal opeisen.

En hier liggen kansen voor de jacht. Als er in Brussel een aanspreekpunt is waar jagers buiten de landelijke politiek en ambtenaren om, met hun vragen terecht kunnen geeft dat ongekende mogelijkheden.
Annie Schreijer is zelf boerin, haar man is jager, en zij heeft in de afgelopen twaalf jaar landelijke politiek, de gevaren van de politieke slangenkuil leren kennen. Zij heeft ook bewezen het lef te hebben buiten de partij om haar mond open te doen.
Is de CDA niet uw partij, deze kandidaat zal dat zeker kunnen zijn.

Stemmen op 22 mei? Ja, maar heeft U in de ‘eigen’ politieke voorkeur geen duidelijke keuze, kies dan voor JACHT en PLATTELAND.

Annie Schreijer Pierik, lijst CDA, plaats 25.

foto

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *