Alternatieve enquête over de verwilderde kat

By   7 februari 2014

Sinds zaterdag 7 december is de “Alternatieve enquête over de verwilderde kat” actief. Op regelmatige basis worden de resultaten en de interpretatie gepubliceerd.

Er is naar eer en geweten geprobeerd de vragenlijst zo objectief mogelijk op te stellen. Omdat een dergelijke enquête nooit door de gemiddelde Nederlander ingevuld wordt maar door vaak tegengestelde belangengroepen, zijn de respondenten in 3 groepen ingedeeld op grond van hun relatie met het platteland:

 • Jagers
 • Plattelanders (Agrarisch, Bosbouw, Ik woon er, Anders)
 • Stadsmensen (Geen relatie, Recreatief)
 • Verder wordt er een dwarsdoorsnede gemaakt op grond van lidmaatschap van of sympathie voor één van de volgende organisaties:

 • Natuurmonumenten
 • Vogelbescherming
 • Dierenbescherming
 • PvdD/Wakker Dier
 • Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan gaat u hier naar de enquête.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *